Aplicació de gestió de parts de treball i ajuda d'administració dels serveis municipals.


Aquest projecte ha sigut desenvolupat, amb les indicacions dels tècnics encarregats dels serveis municipals, per l'alumnat en pràctiques d'informàtica.

Accedir a Beninet

Que hi fa aquesta aplicació?


L'aplicació ha estat desenvolupada per cobrir les necessitats bàsiques del departament de serveis municipals del Poble Nou de Benitatxell. Gràcies a aquesta aplicació que es compon d'un mòdul web i altre per dispositius mòbils (Android), els tècnics podran registrar i dur un registre dels parts de treball de què ocorre al municipi. També permetrà dur un control dels vehicles o material que disposen per dur endavant les tasques.

Poble Net S.L

Serveis de l'aplicatiu Beninet


Control centralitzat

Permet a l'usuari dur a terme totes les tasques necessàries des d'un mateix aplicatiu.

Aplicatiu responsive.

L'aplicatiu permet ser usat tant amb un ordinador com amb un mòbil. També disposa d'una aplicació Android que permet fer-ho més fàcil a l'usuari..

Disponible en xarxa.

L'aplicatiu està disponible en la xarxa per permetre accedir a les dades en tot moment, independentment d'on es trobe l'usuari.

Lliure i escalable.

Aquest codi ha sigut desenvolupat amb programari lliure i de forma que permeta en el futur escalar-ho a les noves necessitats que puguen sorgir.

Alumnes que han participat en la creació de Beninet durant les seues pràctiques en l'Ajuntament.


Fotografía de los alumnos participantes del proyecto

D'esquerra a dreta, els seus noms són:
Borja Bolufer (SMX), Juan Carlos Ros (SMX), Iván Morell (DAM) i Nicolás Lukacs (DAW).

Els alumnes de SMX han sigut els testers de l'aplicatiu i han aportat idees del logotip i temes de disseny intern. L'alumne de DAW ha fet la part administrativa de l'aplicatiu d'accés via web, i configuració de la base de dades. I l'alumne de DAM ha creat la base de dades junt amb una aplicació mòbil de gestió dels parts de treball.